L’efecte hivernacle és un fenomen natural de l’atmosfera, la seva funció és retenir la calor que ens proporciona el Sol perquè la terra estigui a una temperatura moderada (15º) i puguem viure-hi, ni massa freda ni massa calenta, si l’escalfor no fos retinguda, la Terra és glaçada i si en tingués massa, la temperatura seria tan elevada que al final no podríem viure.

COM FUNCIONA?

La Terra és escalfada per l’energia del Sol. Una petita part d’aquesta energia que arriba a l’atmosfera és reflectida cap a l’espai, una altra part és absorbida i la resta d’energia travessa l’atmosfera i escalfa el Planeta Terra.

COM ES MANTÉ LA TERRA CALENTA?

Quan l’energia del sol és reflectida des de la Terra es produeix un fenomen diferent al fenomen anterior. Alguns gasos de l’atmosfera (explicats més abaix) retenen l’energia, absorbeixen gran part i fan que no torni a l’espai. Llavors, l’atmosfera deixa passar la radiació del Sol perquè la Terra s’escalfi, però fa que la radiació de la Terra no s’escapi a l’espai (la reté).

La Contaminación, El Medio Ambiente, Bordón, Aire