Clima Temperat

És el tipus de clima intermedi.

Temperatura mitjana del mes de gener superiors als -3 °C i inferiors al +5 °C. Període lliure de gelades superior als 4 mesos.
Temperatures mitjanes d’estiu superiors als 15 °C i en generals inferiors als 25 °C. Es diferencien així climes temperats freds, on es poden conrear els cereals com el blat, ordi i civada, i climes temperats càlids, on és possible el conreu del blat de moro o cotó com a parts de l’Àsia Central.
Pluviometria suficient per al creixement de la vegetació generalment entre 500 i 1000 litres anuals. També hi ha climes temperats secs que es classifiquen aleshores com de praderia o de subdesert o desert.

CONTINENTAL

Hiverns freds i estius càlids. Gran amplitud tèrmica
Es localitza en la part nord del món.

Habitualment es considera que un contrast de 20 graus o més entre la temperatura mitjana del mes més fred i la temperatura mitjana del mes més càlid indica un clima continental.

Sense arribar a aquests valors indicats en climes mediterranis 18 o 19 graus de diferència també es considera que són de tendència continental. Per exemple Lleida, Manresa i Vic tenen un clima mediterrani continentalitzat.

MEDITERRANI

Suaus, amb estius càlids i secs i hiverns suaus.
Es troba en la part baixa d’europa

Suaus, amb estius càlids i secs i hiverns suaus.
Es troba en la part baixa d’europa
És una característica del clima, que consisteix en una gran diferència entre les temperatures d’hivern i les de l’estiu.

Habitualment es considera que un contrast de 20 graus o més entre la temperatura mitjana del mes més fred i la temperatura mitjana del mes més càlid indica un clima continental.

Sense arribar a aquests valors indicats en climes mediterranis 18 o 19 graus de diferència també es considera que són de tendència continental. Per exemple Lleida, Manresa i Vic tenen un clima mediterrani continentalitzat.