POLAR

Temperatura mitjana anual 0ºC, la més baixa de la Terra. No hi ha estiu.
Es troba en el pols.

Les precipitacions acostumen a ser molt escasses en els casquets polars i en la majoria de la tundra, però en aquesta hi ha llocs molt plujosos com ocorre en la banda occidental de la tundra d’Islàndia. La humitat relativa de l’aire acostuma a ser molt baixa especialment en els casquets polars lloc on també hi pot haver forts vents de tipus catabàtic.

Als pols les temperatures són molt baixes entre altres factors perquè els raigs solars arriben molt inclinats respecte a la superfície terrestre, a més l’albedo de la neu i el gel és molt alt i gran part de l’energia solar incident és reflectida i no escalfa gaire la superfície.