Clima càlid


Un clima càlid és un tipus de clima que no presenta grans variacions de temperatura

EQUATORIAL

Mitjana anual molt alta (25ºC). Amplitud tèrmica molt baixa.
Aquest clima es localitza entre 5° norte y los 5° Sur.

Clima tropical humit o clima de les selves tropicals. Es caracteritza per les escasses amplituds tèrmiques anuals (menys de 5 °C) i les altes temperatures. La mitjana de tot l’any és d’uns 25 °C i l’amplitud tèrmica anual inferior a 2 °C. Una altra característica és l’alta pluviositat, i sempre pluges superior a 2.000 ml anual

TROPICAL

Tan elevades com a l’Equatorial però amb una major amplitud tèrmica (entre 5 i 10ºC). Es caracteritza per tenir dues estacions molt definides: una estació seca i l’altra és totalment humida. Les zones on es pot trobar aquest clima son America, Australia i Africa.

Es un tipus de clima que correspon a l’estat mitjà de l’atmosfera en les zones tropicals. Aquest clima es troba entre les latituds de 15 a 25º, tant al nord com al sud de l’equador. De vegades s’inclou també el Clima equatorial i sempre s’exclouen el clima de muntanya tropical i el clima desèrtic tropical.

DESÈRTIC

El clima àrid o clima desèrtic es dona en àrees seques, com el nord de l’Àfrica, o a la península d’Aràbia. Aquest clima comprèn temperatures extremes amb màximes molt altes. La humitat és gairebé inexistent, i les precipitacions són escasses o pràcticament nul·les. Convencionalment es classifiquen com a desèrtics els indrets amb precipitacions mitjanes anuals menors de 250 litres. Així les pluges en els climes desèrtics rarament cobreixen l’evapotranspiració, l’evaporació combinada de les plantes i el sòl. A causa d’això, el paisatge és pobre, amb una clara absència de vegetació. Un exemple clar de clima àrid seria el desert del Sàhara i els grans deserts australians.