A la selva amazònica estava sant arrasada per incendis, en alguns casos provocats per utilitzar el sòl per a la ramaderia i la sembra de soja. La selva amazònica en l’actualitat no només es veu afectada amb problemes ambientals, sinó que també amenaça la salut de les persones que aquí habitin, això passa pels grans incendis, que darrere d’això hi ha la desforestació.

Ara bé, la desforestació aquesta avançant sobre 87.000 hectàrees de bosc, impulsada per la contaminació d’empreses dedicades a l’explotació de la vegetació, que va incrementar dels cultius il·lícits. En conseqüències d’això, la deforestació aquesta causant la destrucció d’1 dels patrimonis naturals més importants que tenim en tot el planeta, cada vegada són més les espècies animals i vegetals que es veuen abocades al perill de l’extinció, la qual cosa comporta una reducció significativa de la biodiversitat de la biosfera. A més la desforestació porta amb si un altre problema important: la invasió de terres de les tribus indígenes. En l’Amazones viuen uns tres milions d’indígenes, distribuïts en 420 tribu i el govern de Bolsonaro ha concretat que no creés noves terres per a ells.

Veient aquests incendis, tot apunta que a perdut una part molt important de capacitat per emmagatzemar CO2 i generar Oxigen, com a resultat imagina que, després del caos que està passant, l’Amazones necessita 15 o 20 anys de recuperació. Per tant en aquest temps, no podem comptar amb la seva aportació per frenar el canvi climàtic, la gran contribució de l’Amazones s’hauria de repartir en tot el planeta, de manera que serà molt més complicat.